Untitled 2
THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Banner1b
previous arrow
next arrow
Slider

THIẾT BỊ PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Vòi đấu nối, zen, lăng

Vòi PCCC

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Bình cứu hỏa

Bình Cứu Hỏa

Nạp, sạc bình cứu hỏa

Nạp bình cứu hỏa bột – MFZL8

Nạp, sạc bình cứu hỏa

Nạp bình cứu hỏa tự động – XZFTB6

Nạp, sạc bình cứu hỏa

Nạp bình cứu hỏa khí CO2 – MT2

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KHẨU TRANG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KHẨU TRANG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KHẨU TRANG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KHẨU TRANG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

TRUNG TÂM BÁO CHÁY AHC-871

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

ĐẦU DÒ KHÓI HORING Q01

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

ĐẦU DÒ KHÓI NHIỆT HORING Q05

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

ĐẦU DÒ KHÓI HORING AH-0311

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

ĐẦU DÒ KHÓI HORING AH-0621

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI 4

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

TRUNG TÂM BÁO CHÁY FORMOSA

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

CHUÔNG BÁO CHÁY 12VDC FW-6B(12V)

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

CÒI 24VDC FMD 101(24V)

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

KHẨN VUÔNG FM-FP1

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

DAU DO KHOI FMD 313-4(12V)

THIẾT BỊ BÁO CHÁY

DAU DO KHOI FMD 313-4(12V)

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

Kim STOMASTER Úc

STORMASTER ESE 15

Kim STOMASTER Úc

STORMASTER ESE 30

Kim STOMASTER Úc

STORMASTER ESE 50

Kim STOMASTER Úc

STORMASTER ESE 60

Kim ONAY_Thổ Nhĩ Kỳ

STORMASTER ESE 60

Kim ONAY_Thổ Nhĩ Kỳ

ONAY OLP-175 PR – 87M

Kim ONAY_Thổ Nhĩ Kỳ

ONAY OLP-130 PR = 65M

Kim ONAY_Thổ Nhĩ Kỳ

ONAY OLP-80 PR – 40M

Kim INGESCO Tây Ban Nha

INGESCO PDC-E60 PR = 120M

Kim INGESCO Tây Ban Nha

INGESCO PDC-E45 PR = 105M

Kim INGESCO Tây Ban Nha

INGESCO PDC-E30 PR = 80M

Kim INGESCO Tây Ban Nha

INGESCO PDC-E15 PR = 75M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP BX175 RP – 101M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP AX210 RP – 131M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP BX125 RP – 83M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP CX040 RP – 61M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP CX070 RP – 73M

Kim Liva Thổ Nhĩ Kỳ

LIVA LAP CX070 RP – 73M

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM CỨU HỎA PCCC DIESEL

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM CỨU HỎA PCCC DIESEL

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM CỨU HỎA PCCC DIESEL

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM CỨU HỎA PCCC DIESEL

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm bù áp

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm bù áp

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm bù áp

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm bù áp

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm PCCC

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm PCCC

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm PCCC

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Máy bơm PCCC

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

bình tích áp pccc

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

bình tích áp pccc

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

bình tích áp pccc

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

bình tích áp pccc

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC - CAMERA - CHỐNG SÉT

Lắp đặt hệ thống PCCC

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC

Lắp đặt hệ thống PCCC

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

Lắp đặt hệ thống chữa cháy khí FM200

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Lắp đặt hệ thống camera quan sát

THI CÔNG – LẮP ĐẶT CAMERA

CAMERA QUAN SÁT

Đầu ghi hình

ESC-8104AHD

Đầu ghi hình

ESC-8109AHD

Đầu ghi hình

ESC-8116AHD

Đầu ghi hình

ESC-S8704AHD

Đầu ghi hình

ESC-S8708AHD

Đầu ghi hình

ESC-S8716AHD

Đầu ghi hình

ESC-7204NVR

Đầu ghi hình

ESC-C7209NVR

Đầu ghi hình

ESC-7209NVR

Đầu ghi hình

ESC-7216NVR

Camera ANALOGE

ESC-S522AR

Camera ANALOGE

ESC-S702AR

Camera ANALOGE

ESC-S711AR

Camera ANALOGE

ESC-S803AR

Camera AHD

ESC-04AHD 1.3

Camera AHD

ESC-04AHD 2.0

Camera AHD

ESC-522AHD 1.3

Camera AHD

ESC-522AHD 2.0

Camera AHD

ESC-702AHD 1.3

Camera AHD

ESC-405AHD 2.0

PHỤ KIỆN CAMERA

PHỤ KIỆN CAMERA

VỎ CHE CAMERA QTA-KK04

PHỤ KIỆN CAMERA

CHÂN ĐẾ XOAY PTS – 306

PHỤ KIỆN CAMERA

PTS – 301

PHỤ KIỆN CAMERA

QUESTEK SP-301H

PHỤ KIỆN CAMERA

QTA-J205